Környezetvédelem

Tudatos környezetgazdálkodás

 A Diagnosticum Zrt. 2011-től kezdődően környezetközpontú integrált irányítási rendszert működtet, amelynek megfelelőségét független, nemzetközi tanúsító szervezet igazolja évről-évre.  

Cégünk minden munkatársától elvárjuk, hogy saját területén a környezetvédelmi követelményeket maradéktalanul betartsa és betartassa. Ezt rendszeres oktatással, megfelelő tájékoztatással, valamint biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosításával érjük el.

Környezetvédelmi tevékenységünk folyamatos javítása érdekében, működésünk jelentős környezeti tényezőit figyelembe véve, célokat fogalmaztunk meg, melyeket társasági politikánkban rögzítettünk,ezek:

 • környezet megóvása,
 • környezeti károk elkerülése, kockázatok minimalizálása,
 • környezetvédelmi előírások, jogszabályok maradéktalan betartása.

A környezeti céljaink teljesüléséhez minden évben új programtervet készítünk, és elindítjuk ezek megvalósulását. Az elmúlt években elindult programok közül a következők valósultak meg:

 • szelektív hulladékgyűjtés;
 • hulladékhasznosítókkal való szerződéskötés, együttműködés;
 • energetikai audit, energiatenderezésen való részvétel, esetleges szolgáltató váltás;
 • papír felhasználás csökkentése dokumentumkezelő szoftver bevezetéssel.

A programokhoz kapcsolódó feladatokat a dolgozóink örömmel és nagy kedvvel végezték, hiszen tisztában voltunk és vagyunk az elérhető eredményekkel. A szemetet szelektíven gyűjtve, a papírokat újrafelhasználva, felesleges dokumentum sokszorosításokat elkerülve, ismerve a jogszabályi, törvényi előírásokat és ezzel a hatósági bírságokat elkerülve sokkal több pénzt takaríthat meg cégünk, mint amennyi a valós időráfordítás részünkről.

Megvalósult programjainkat számszerűsítve elmondhatjuk, hogy már elértük az éves 4 millió forint megtakarítást minimális ráfordítás mellett (szelektív hulladékgyűjtők megvásárlása és sziget kialakítás – valamint munkaidő ráfordítás együttműködő cégek felkutatására).

Jövőbeli céljaink központi telephelyünk energiafelhasználásának további csökkentésével, megújuló energiaforrások igénybevételével függenek össze.
Társasági politika

 

A Diagnosticum cégcsoport legfőbb törekvése és célja, hogy a színvonalas ellátáshoz jól teljesítő, megbízható, a jogszabályi követelményeknek mindenben megfelelő szolgáltatóként járuljon hozzá. A cégcsoport különösen a laboratóriumi diagnosztika területén meghatározó jelentőségű reagens, műszer és eszköz (DIAGNOSTICUM Zrt.), laboratóriumi készülék és fogyóeszköz (TS Labor Kft.), valamint a szállított eszközökhöz kötődő szerviz-szolgáltatás területén piacvezető pozíciót kíván megszerezni. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a folyamatos fejlődés, a környezetvédelmi elvárások maradéktalan teljesítése. Célunk a szolgáltatásnak az ügyfelek igényei szerinti továbbfejlesztése, az ügyfélszolgálati- és tájékoztatási tevékenység hatékonyságának növelése annak érdekében, hogy a cégcsoport valamennyi tagja a saját tevékenységi körén belül a lehető legjobbat nyújtsa a vevőkör igényeinek maradéktalan kielégítésében.

Célunk továbbá a környezeti károk elkerülése, illetve a környezeti hatások kockázatainak olyan alacsony szinten tartása, amilyen mértékben az műszakilag és gazdaságilag lehetséges.

Ennek érdekében:

 1. Olyan egységes, a cégcsoportra kiterjedő integrált (minőség- és környezet) irányítási rendszert alakítottunk ki, működtetünk és fejlesztünk, amely a hangsúlyt a szabályozásra, a hibák-, a környezetszennyezés megelőzésére, valamint a folyamataink tudatos fejlesztésére helyezi.

 2. Tudatosítjuk, hogy az integrált rendszer következetes működtetése, a szabályok betartásának felügyelete a vezetőség minden szintjének feladata és felelőssége.

 3. A cégcsoport munkatársait ösztönözzük arra, hogy az állandó és egyenletes minőség biztosításának érdekében

 4. a társasági politikát minden szinten megismerjék és elkötelezetten képviseljék,

 5. mind munkájukkal, mind magukkal szemben igényesek legyenek,

 6. a tevékenység minőségének fejlesztéséhez, a környezettudatosság növeléséhez folyamatos továbbképzésükkel járuljanak hozzá.

 7. A cégcsoport ügyfeleinek munkáját magas színvonalú szakmai segítségnyújtással és szervizzel támogatjuk.

 8. A környezet megóvása érdekében törekszünk

 9. a tevékenységünk során felhasznált energia mennyiségének csökkentésére, és megújuló energiaforrások alkalmazására,

 10. a keletkező hulladékok minimalizálására, különös tekintettel a veszélyes hulladékokra,

 11. a hulladék szelektív gyűjtésére és azok újrahasznosítására.

   

 12. Szállítóinktól elvárjuk az általuk szállított termékek előírt, elvárható és egyenletes minőségi színvonalának biztosítását úgy, hogy egyidejűleg maradéktalanul tegyenek eleget a környezetvédelmi előírásoknak.

  Tudatában vagyunk annak, hogy partnereink eredményes tevékenységéhez pontos vizsgálati eredményekre, higiénikus, emberi körülményekre van szükség. A cégcsoport szolgáltatásainak minősége, környezetkímélő tevékenysége szilárd alapot biztosít a jó körülmények kialakításához és fenntartásához, alaboratóriumok megbízható, pontos munkájához.

   

Budapest, 2017. június 26.


Dr. Péterfy Ferenc elnök