Pályázatok

NKFIA_infoblokk_kerettel_program_allo_2019_HU.png
 

Diagnosticum


KFI_2020- Projekt


A projekt adatai:

 

A projekt címe: Objektív minősítési rendszer kidolgozása a tokaji borkülönlegességek megkülönböztethetőségére 

 

Megvalósulás helyszínek:

1062 Budapest, Podmaniczky utca 109.

3900 Szerencs, Nagyvárad u. 2/B

 

 

Támogatás összege:       399 706 219 Ft

Támogatás intenzitása: 61,88%

Projekt megvalósítás tényleges kezdete: 2020.12.01.

Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2023.06.30.

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00040

Kedvezményezett neve: DIAGNOSTICUM Gyártó és Forgalmazó Zrt.

Kedvezményezett székhely: 1047 Budapest, Attila u. 126.

 

Támogató Szervezet: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Projekt bemutatása:

 

Hazánknak a világban ismert agrártermékei közül a legszélesebb körben ismertek közé tartozik - ha nem a legismertebb – a tokaji aszú.  A ténylegesen generált gazdasági eredményeknél jóval többet nyom a latba az erkölcsi siker, mely tényt semmi sem bizonyít jobban, mint hogy a nagy bortermelő országok intenzíven és folyamatosan érdeklődnek a tokaji bor „titka” iránt. A magyarországi külföldi tulajdonú borászatok zömmel Tokaj-Hegyalján találhatóak és nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a magyar állam az utóbbi 15-20 évben jelentős – a teljes magyar szőlő-bor ágazatot meghaladó – mértékben anyagilag is támogatta a tokaji szőlő-bor ágazatot. A fentiek tükrében nyilván nem csak a gazdasági eredmény, hanem az országimázs pozitív alakítása miatt is.

 

Ebből a megközelítésből vizsgálva tény, hogy a tokaji borral kapcsolatos kérdéskör nemzetközi jelentőségét nem szabad eltúlozni, az elsősorban össznemzeti - magyar  vonatkozású!

 

Ha a tokaji borok készítés-technológiájának kérdéskörét vizsgáljuk, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy még a szakértők is hiányos ismeretekkel rendelkeznek a tárgykörben. A bűvös szó a Botrytis cinerea, a penészgomba széles körben ismert, talán még a „nemesrothadás" feltételei is, az irodalmi hivatkozások azonban nagyrészt az említett gomba által okozott betegség, a szürkerothadás előrejelzésével foglalkoznak. Az ún. botritiszes borok vizsgálata egy-egy paraméterre vonatkozik legyen szó a legmodernebb analitikai módszerek alkalmazásáról is.

 

Az így kapott, egy-egy paraméter analitikai vizsgálatából származó eredmények nem – vagy csak részben – adnak választ:

 

A tokaji borkülönlegességek alapját képező ún. aszúszem minőségére, különös tekintettel arra, hogy a botritisz által okozott szürkerothadás utáni töppedésről vagy a technológiai érettség után esedékes ún. „nemesrothadásról” van-e szó?

 

Aszúszemmel, vagy csak töppedt bogyóval állunk-e szemben?

 

 Az alkoholos erjedés, mely szintén elengedhetetlen a tokaji borkülönlegességek készítése során hogyan hat a botritisz által termelt, az aszúszemre jellemző vegyületekre, azaz az alkoholos erjedés után is értékelhető koncentrációban maradnak-e meg, lehetőséget adva az ún. botritiszes borok megkülönböztetésére?

 

 

A világban a tokaji borok mintájára egy jól körülhatárolható szegmens kedveli az ún. botritiszes borokat. A 90’-es években a VINAGORA (az egyetlen hazai szervezésű nemzetközi borverseny) keretében külön rendeztek botritiszes borok versenyét is több alkalommal. Az ide benevezett borokat csak érzékszervileg tesztelték, ill. a nevező nyilatkozata alapján fogadták be a botritiszes borok közé. Objektív mérce nem volt és ma sincs!

 

 

Projektünk célja tehát, hogy olyan objektív minősítésen alapuló rendszer álljon rendelkezésre, amely segítségével a botritiszes borok – így a tokaji aszú is – a statisztikus ingadozás szintjén objektíven megkülönböztethetőek legyenek a nem botritiszes boroktól és a Tokajhegyalján termelt botritiszes borok megkülönböztethetőek legyenek a világ más országaiban termelt botritiszes boroktól.

 

 

„A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00040 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020 pályázati program finanszírozásában valósult meg.”

 


infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

 

 

2020.június 30.

A Diagnosticum Zrt sikeresen megvalósította az allergiás megbetegedések laboratóriumi diagnosztikájának fejlesztésére irányuló VEKOP-2.1.1-15-2016-00098 projektjét.

 Kedvezményezett neve: DIAGNOSTICUM Gyártó és Forgalmazó Zrt.

 Projekt címe: Fluoreszcencián alapuló mennyiségi sejt- és molekulakimutatási eljárások alkalmazása allergiás megbetegedések laboratóriumi diagnosztikájában

 Szerződött támogatás összege: 60 661 585 Ft

 Támogatás mértéke (%-ban): 54,278 %

 Projekt tartalmának bemutatása

Pályázatunkban egy, a hagyományos technikát meghaladó érzékenységű, biztonságosabb, korszerű lumineszcens technológiát vezettünk be allergiás betegségek sejtes diagnosztikájára. A technológiai újítás mellett pályázatunk kiemelten fontos része, hogy molekulakönyvtárakat hoztunk létre, ezeknek hatásait egészséges és allergiás egyénekből származó mintákban vizsgáltuk és a mérési szempontból fontos tulajdonságaikat publikussá tettük. A vizsgált betegség csoportok, a gyógyszerallergia, a fémallergia és a gluténérzékenység hatékony diagnosztikája jelentős javulást hozhat az érintettek életminőségében. Az egységes technikai megközelítés lehetővé teszi a költséghatékony és megbízható mérési rendszer és laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás kiépítését. Vizsgálataink során a T-sejtes reaktivitás fontos jellemzőjeként citokin profilokat is meghatároztunk, ami kiegészítő információt szolgáltatott és alternatív mérési módszer kialakítását is megalapozhatja. A gluténérzékenység szerológiai vizsgálatához kvantitatív, fehérje chip alapú, fluoreszcens kimutatással működő, deamidált gliadin ellenes antitestek mérését állítottuk be. 

• Projekt fizikai befejezési dátuma: 2020.06.30.

 

• Projekt azonosító számaVEKOP-2.1.1-15-2016-00098 

Sajtóközlemény

  

A DIAGNOSTICUM ZRT. MEGVALÓSÍTOTTA A MAGYAR BOROK MINŐSÉGÉNEK, HITELESSÉGÉNEK KUTATÁSÁRA IRÁNYULÓ PROJEKTJÉT

  

 

2019 / 09 / 16

  

 

A DIAGNOSTICUM Zrt. a Széchenyi 2020 program GINOP-2.1.1-15 kódszámú, Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázati kiírásán 879,1 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el kísérleti, fejlesztési folyamatok megvalósítására.

 

 

A GINOP-2.1.1-15-2016-01085 azonosító számú kutatási-fejlesztési projekt célja egy olyan, nemzetközileg hiteles adatbázis létrehozása volt, amely pontos képet ad a hazai borok összetételéről és származási helyéről. A tanúsítvány olyan információkat tartalmaz, amelyek az eredetvédelem szempontjából hasznosak. Felsorolja azt, hogy egy konkrét bor milyen értékes tulajdonságokkal rendelkezik. 

 

Az uniós támogatással, a Széchenyi 2020 gazdaságfejlesztési és innovációs programjának keretében megvalósult projekt alapvető elemei az alábbiak:

 

           Referencia célokat szolgáló Bor Eredetvédelmi Adatbázis, Magyar Borok Eredetmintázati Térképe,

           Bordiagnosztikai Matematikai Modell,

           Magyar Borok Eredetmintázati Térképe, egyedi azonosítójelekkel

 

A projekt eredményeként létrejött egy, a borok autentikusságát vizsgáló laboratórium Tokaj-Hegyalján. A laboratórium segítségével önálló fejlesztésként elkészült a magyar Bor Eredetvédelmi Adatbázis (BEA), illetve a magyar borok „Eredetmintázati Térképe”. Ez a háttér adatbázis lehetővé tette, a Bordiagnosztikai Matematikai Modell kidolgozását, melynek segítségével bármely hazai borminta eredetét vizsgálni lehet, beleértve annak származási helyét, évjáratát, a borban lévő adalékanyagokat, illetve a nem megengedett borászati eljárásokat.  

 

A laboratórium a bevizsgált bor autentikusságáról igazolást állít ki, mely egyben garancia tanúsítvány. A garancia látható jeleként egy tanúsító címke kerül fel a borospalackra, mely az egész világon elfogadott módszer alapján történt identitásbiztosítást igazolja. A szolgáltatás a jövőben alkalmas lesz országos bor eredet vizsgálatok lefolytatására is. 

 

A projekt megvalósítása 2017.02.28-én kezdődött meg és 2019.08.30-án zárult. A projekt támogatási intenzitása 54,8%

 

 


2017| 11 | 27.

Diagnosticum Zrt.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY         

„Célzott és nem célzott NMR vizsgálattal kombinált multivariáns statisztikai analízis alkalmazása a magyar borok önazonosságának, fajtájának, termőhelyének és évjáratának tanúsítására”

 

Elindult a Diagnosticum Zrt. projektje, melynek célja a magyar borok minőségének, hitelességének kutatása országos Eredetmintázati Térkép létrehozásával, Egyedi Azonosító Jel kifejlesztésével.

 

A GINOP-2.1.1-15-2016-01085 azonosítószámú kutatási-fejlesztési projekt célja egy olyan, nemzetközileg hiteles adatbázis létrehozása, amely pontos képet ad majd a hazai borok összetételéről és származási helyéről. A tanúsítvány olyan információkat tartalmaz, amelyek az eredetvédelem szempontjából hasznosak. Felsorolja azt, hogy egy konkrét bor milyen értékes tulajdonságokkal rendelkezik

Az uniós támogatással, a Széchenyi 2020 gazdaságfejlesztési és innovációs programjának keretében megvalósuló projekt alapvető elemei az alábbiak:

 • Referencia célokat szolgáló Bor Eredetvédelmi Adatbázis létrehozása, Magyar Borok Eredetmintázati Térképének elkészítése,

 • Bordiagnosztikai Matematikai Modell kifejlesztése,

 • Magyar Borok Eredetmintázati Térképének elkészítése, egyedi azonosítójel kifejlesztése.

   

  A projekt eredményeként létrejön egy, a borok autentikusságát vizsgáló laboratórium Tokaj-Hegyalján. A laboratórium segítségével önálló fejlesztésként elkészül a magyar Bor Eredetvédelmi Adatbázis (BEA), illetve a magyar borok „Eredetmintázati Térképe”. Ez a háttér adatbázis lehetővé teszi, a Bordiagnosztikai Matematikai Modell kidolgozását, melynek segítségével bármely hazai borminta eredetét vizsgálni lehet, beleértve annak származási helyét, évjáratát, a borban lévő adalékanyagokat, illetve a nem megengedett borászati eljárásokat. A laboratórium a bevizsgált bor autentikusságáról igazolást állít ki, mely egyben garancia tanúsítvány. A garancia látható jeleként egy tanúsító címke kerül fel a borospalackra, mely az egész világon elfogadott módszer alapján történt identitásbiztosítást igazolja. A szolgáltatás a jövőben alkalmas országos bor eredet vizsgálatok lefolytatására is.

   

  A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 879.118.822 forint vissza nem térítendő támogatásból, több mint 50% önerő hozzáadásával valósul meg, 2017. február 24. és 2019. február 23 között Szerencsen.  infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

  2018.november 5.

  Hamarosan félidejéhez érkezik az allergiás megbetegedések laboratóriumi diagnosztikájának fejlesztésére irányuló VEKOP-2.1.1-15-2016-00098 projekt.

   Kedvezményezett neve: DIAGNOSTICUM Gyártó és Forgalmazó Zrt.

   Projekt címe: Fluoreszcencián alapuló mennyiségi sejt- és molekulakimutatási eljárások alkalmazása allergiás megbetegedések laboratóriumi diagnosztikájában

   Szerződött támogatás összege: 60 661 585 Ft

   Támogatás mértéke (%-ban): 54,278 %

   Projekt tartalmának bemutatása

  Pályázatunkban egy, a hagyományos technikával megegyező vagy azt meghaladó érzékenységű, biztonságosabb, korszerű fluoreszcens technológia bevezetését tervezzük. A technológiai újítás mellett pályázatunk kiemelten fontos része, hogy molekulakönyvtárakat hozunk létre, ezeknek hatásait egészséges egyedekből származó mintákban vizsgáljuk és publikussá tesszük. A vizsgálni tervezett betegség csoportok, a gyógyszerallergia, a fémallergia és egy, az ételben gyakran előforduló alkotóanyag elleni kóros reaktivitás, a cöliákia megfelelő, hatékony diagnosztikája jelentős javulást hozhat az érintettek életminőségében. Az egységes technikai megközelítés lehetővé teszi a költséghatékony és megbízható mérési rendszer és laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás kiépítését. Vizsgálataink során a T-sejtes reaktivitás fontos jellemzőjeként citokin profilokat is meghatározunk, ami kiegészítő információt szolgáltat és alternatív mérési módszer kialakítását is megalapozhatja. A fluoreszcens technika kifejlesztése várhatóan növeli a módszer diagnosztikai szenzitivitását, azaz több betegben válik lehetővé a reaktivitás kimutatása. 

  • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

   

  • Projekt azonosító számaVEKOP-2.1.1-15-2016-00098


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.ujszechenyiterv.gov.hu
A Diagnosticum Zrt. Informatikai rendszerének fejlesztése
 
KMOP-1.2.5-11-2012-0023
2012.03.01-2013.06.20

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló informatikai projektben cégünk háttér folyamatainak feljesztése céljából egységes, workflow-val támogatott elektronikus iratkezelést és kontrolling rendszert vezetett be.

Iratkezelésünk fejlesztésére és a folyamatok workflow támogatására egységes iratkezelést valósítottunk meg. A projektben biztosítottuk a rendszer infrastrukturális feltételeit, és a dokumentumok elektronizálásának lehetőségét. Az iratkezelő rendszert egyszerre vezettük be egy workflow megoldással, ezzel téve kontrollálhatóbbá, költséghatékonyabbá és környezettudatosabbá belső folyamatainkat.

A kontrolling funkció informatikai támogatására üzleti intelligencia szoftvert vezettünk be. A projekt eredményeként valós támogatást tudunk nyújtani kontrolling területünk számára, a jelenleginél jóval magasabb szintre emelve annak tervezési, prognózis készítési képességét. Ehhez kialakítottuk a szükséges IT infrastruktúrát, és testre szabtuk a rendszert. 

A fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében elnyert uniós támogatással valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás: 

4.654.367 Ft.

Közreműködő szervezetek:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu

MAG Zrt.
www.magzrt.hu

http://palyazat.gov.hu

http://proregio.hu
paly_infoblokk3_altalanos_egyes_resize.pngpaly_nfu_logo_magyar.png


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.ujszechenyiterv.gov.huFehérje microarray technika kidolgozása inzulin rezisztencia szindróma és autoimmun folyamatok jellemzésére

 KMOP-1.1.1-08/1-2008-0028
2009.09.01-2012.08.31

A projekt kísérleti eredményeit felhasználva kialakítottak egy 14 szérum egyidejű mérésére alkalmas, referencia anyagok hígítási sorait is tartalmazó prototípus SLE chipet. A prototípus chip-en meghatározásokat végeztek kontroll egyénekből és SLE-s betegekből származó 450 szérumminta felhasználásával, meghatározták a módszer diagnosztikai érzékenységét és fajlagosságát. A követéses vizsgálatok kivitelezéséhez és az eltarthatósági vizsgálatokhoz elindították a legújabb generációs kompakt diagnosztikai chipek gyártását. Az IR szindrómával összefüggésbe hozható szerológiai eltéréseket azonosítottak, megtervezték az IR chip prototípust.

Elkészítették az SLE és IR mérési  sorozatok eredményeinek végső, archiválandó formáját, ami tartalmazza a nyers adatokat, azok feldolgozási lépéseinek megfelelő alakjait, a klinikai adatokkal egybeolvasztott formáit, valamint a grafikai és statisztikai megjelenítéseket, a betegek microarray technikával nyert adatainak automatizált kiértékeléséhez készítettek programot.

A projekt uniós támogatással valósult meg.

Közreműködő szervezetek:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu

MAG Zrt.
www.magzrt.hu
paly_infoblokk3_altalanos_egyes_resize.pngpaly_nfu_logo_magyar.png


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.ujszechenyiterv.gov.hu
Immunszerológiai  protein microarray gyártásfejlesztése és rutin diagnosztikai mérőrendszer kifejlesztése
 
KMOP-1.14-11/B-2011-0201
2012.03.20-2012.12.31

Az orvosi laboratóriumi diagnosztika fontos módszere a vérben található ellenanyagok kimutatására alkalmas szerológiai vizsgálat. Az utóbbi évtized jelentős fejlesztése a szerológiai vizsgálatok miniatürizálása, összetett mérések kivitelezése úgynevezett fehérje chipeken („microarray”). Vállalatunk egy szabadalmaztatás alatt álló technológiát fejleszt, melynek segítségével autoimmun betegségek, elsősorban szisztémás lupusz (SLE) diagnosztikáját próbáljuk egyszerűsíteni és meggyorsítani fehérje microarray módszer alkalmazásával. A fejlesztő központ műszerezettsége és a kutatók szakértelme biztosítja a technológia további fejlesztését, a gyártási és mérési folyamatok optimalizálását, diagnosztikai chipek előállítását. Ennek az újszerű technológiának a rutin laboratóriumi bevezetéséhez azonban szükséges klinikai laboratóriumokhoz kihelyezett egységek létrehozására,  ezzel szélesebb körű  lehetőséget biztosítva a technológia gyakorlati alkalmazására, az ezzel kapcsolatos információk gyűjtésére.Jelenleg rendelkezésre áll egy chip nyomtató robot és egy szkenner a fejlesztő központban , valamint a műszerek működtetését és a technológiai fejlesztést biztosító szakértők. A módszer szabadalmi védettségének megszerzése folyamatban van (PCT/HU/2007/000064). A pályázat segítségével a központi fejlesztő-gyártó egységben a minőségbiztosítást szolgáló műszereket telepítése valósul meg, valamint létrehozunk egy rutin diagnosztikai laborba kihelyezhető műszerparkot. A beruházás a cég Podmaniczky telephelyén található Kutató-Fejlesztő laboratóriumában valósul meg. 

A fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében elnyert uniós támogatással valósul meg.

Közreműködő szervezetek:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu

MAG Zrt.
www.magzrt.hu
paly_infoblokk3_altalanos_egyes_resize.pngpaly_nfu_logo_magyar.png


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.ujszechenyiterv.gov.hu
Az inzulin rezisztencia előrejelzésére alkalmas nuklein és fehérje alapú microarray készletek kialakítása

GOP-1.1.1-11-2012-0005
2012.05.02-2014.06.30 

Az elmúlt évtizedekben a világ félelmetes elhízás és következményes cukorbetegség (2DM) járvánnyal szembesült. A cukorbetegség gyógyszeres és orvosi ellátása óriási költséget jelent, azonban ez a gyógyíthatatlan  betegség elő állapotában, az inzulin rezisztencia (IR) idején még megállítható. Minden második diabéteszes eset manifesztációja ilyenkor még megelőzhető. Ezen okok miatt elsődleges az inzulin rezisztencia felismerése.

Az IR nemzetközileg elfogadott diagnosztikája az ún. hiperinzulinémiás-euglikémiás-klemp (HEK) technika, azonban a módszer időigényessége, invazív volta és magas költsége miatt nem alkalmas rutin diagnosztikára.  Alternatív megoldásként szokták a HOMA indexet használni, melyet az éhomi vércukor és inzulin szint ismeretében számolható, viszont gyenge korrelációt mutat a HEK technikával kapott eredményekkel. Célunk ezért egy olyan diagnosztikai rendszer kialakítása, amellyel a cukorbetegségre való hajlam diagnosztizálható és a cukorbetegség várományosai időben, a prediabetes állapot előtt, még IR állapotban felismerhetőek, állapotuk nyomon követhető egy egyszerű vérvételi mintából.

A kifejlesztendő diagnosztikai rendszer egyik eleme a cukorbetegségre való hajlam kimutatásra alkalmas DNS chip. A pályázat során történik ennek a chipnek a megtervezése, egyrészt irodalmi adatok alapján, másrészt target gének keresése egészséges személyek és cukorbeteg minták génexpressziós vizsgálatai alapján. A diagnosztikai rendszer másik eleme egy szerológiai protein microarray. Ennek a multiplex diagnosztikai assay –nek a tervezése során olyan markerek, faktorok vizsgálatát tervezzük, melyek szerepet játszanak a betegség kialakulásában, jellemzőek a betegség manifesztálódása során.Napjainkban egyre több tudományos tanulmány, cikk jelenik meg azzal kapcsolatban, hogy a II. típusú cukorbetegség gyulladásos betegség. A pályázat során a Diagnosticum Zrt. által fejlesztett gyulladási markerek mérésére alkalmas ELISA kitek fejlesztése, és inzulin rezisztencia, illetve cukorbetegség jellemzésére történő tesztelése is megtörténik.  

A fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében elnyert uniós támogatással valósul meg a cég balatonfüredi fióktelepének K+F laboratóriumában.

Közreműködő szervezetek:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu

MAG Zrt.
www.magzrt.hu
paly_infoblokk3_altalanos_egyes_resize.pngpaly_nfu_logo_magyar.png