Társasági politika

C.   Társasági politika

A Diagnosticum cégcsoport legfőbb törekvése és célja, hogy a színvonalas ellátáshoz jól teljesítő, megbízható, a jogszabályi követelményeknek mindenben megfelelő szolgáltatóként járuljon hozzá. A cégcsoport különösen a laboratóriumi diagnosztika területén meghatározó jelentőségű reagens, műszer és eszköz (DIAGNOSTICUM Zrt.), laboratóriumi készülék és fogyóeszköz (TS Labor Kft.), valamint a szállított eszközökhöz kötődő szerviz-szolgáltatás területén piacvezető pozíciót kíván megszerezni. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a folyamatos fejlődés, a környezetvédelmi elvárások maradéktalan teljesítése. Célunk a szolgáltatásnak az ügyfelek igényei szerinti továbbfejlesztése, az ügyfélszolgálati- és tájékoztatási tevékenység hatékonyságának növelése annak érdekében, hogy a cégcsoport valamennyi tagja a saját tevékenységi körén belül a lehető legjobbat nyújtsa a vevőkör igényeinek maradéktalan kielégítésében.

Célunk továbbá a környezeti károk elkerülése, illetve a környezeti hatások kockázatainak olyan alacsony szinten tartása, amilyen mértékben az műszakilag és gazdaságilag lehetséges.

Ennek érdekében:

* Olyan egységes, a cégcsoportra kiterjedő integrált (minőség- és környezet) irányítási rendszert alakítottunk ki, működtetünk és fejlesztünk, amely a hangsúlyt a szabályozásra, a hibák-, a környezetszennyezés megelőzésére, valamint a folyamataink tudatos fejlesztésére helyezi.

* Tudatosítjuk, hogy az integrált rendszer következetes működtetése, a szabályok betartásának felügyelete a vezetőség minden szintjének feladata és felelőssége.

* A cégcsoport munkatársait ösztönözzük arra, hogy az állandó és egyenletes minőség biztosításának érdekében:
- a társasági politikát minden szinten megismerjék és elkötelezetten képviseljék,
- mind munkájukkal, mind magukkal szemben igényesek legyenek,
- a tevékenység minőségének fejlesztéséhez, a környezettudatosság növeléséhez folyamatos továbbképzésükkel járuljanak hozzá.

* A cégcsoport ügyfeleinek munkáját magas színvonalú szakmai segítségnyújtással és szervizzel támogatjuk.

A környezet megóvása érdekében törekszünk 
- a tevékenységünk során felhasznált energia mennyiségének csökkentésére, és megújuló energiaforrások alkalmazására,
- a keletkező hulladékok minimalizálására, különös tekintettel a veszélyes hulladékokra,
- a hulladék szelektív gyűjtésére és azok újrahasznosítására. 

* Szállítóinktól elvárjuk az általuk szállított termékek előírt, elvárható és egyenletes minőségi színvonalának biztosítását úgy, hogy egyidejűleg maradéktalanul tegyenek eleget a környezetvédelmi előírásoknak.

Tudatában vagyunk annak, hogy partnereink eredményes tevékenységéhez pontos vizsgálati eredményekre, higiénikus, emberi körülményekre van szükség. A cégcsoport szolgáltatásainak minősége, környezetkímélő tevékenysége szilárd alapot biztosít a jó körülmények kialakításához és fenntartásához, a laboratóriumok megbízható, pontos munkájához.

Budapest, 2017. június 26.


Dr. Péterfy Ferenc elnök